Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin tuyên truyền
                  Thực hiện công điện số 05/CĐ-UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác phòng chống Covid - 19, sáng ngày 04 tháng 5 năm 2021 BCD phòng chống Covid -19 xã Lộc Thủy...
Các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp gồm những tổ chức nào? Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng bầu cử quốc gia trong việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội được quy định như thế nào? Nhiệm vụ, quyền hạn...
Đề nghị cho biết cách tính tuổi để thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của công dân? Việc dự kiến và phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu dựa trên cơ sở nào? Việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người...
Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì? Những trường hợp nào không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân? Số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV là bao nhiêu người?......
Vị trí, vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân? Nhiệm kỳ của đại biểu Hội đồng nhân dân là bao nhiêu năm? Quyền miễn trừ đối với đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào? Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa...
Tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính được quy định như thế nào? Hội đồng nhân dân giữ vị trí, vai trò như thế nào ở địa phương? Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân thành...
Ủy ban của Quốc hội có cơ cấu, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn gì? Vị trí, vai trò của đại biểu Quốc hội? Nhiệm kỳ của đại biểu Quốc hội? Đại biểu Quốc hội có những quyền và trách nhiệm gì?
Kỳ họp Quốc hội được quy định như thế nào? Ủy ban thường vụ Quốc hội được tổ chức như thế nào?Ủy ban thường vụ Quốc hội có nhiệm vụ, quyền hạn gì?        
Kỳ họp Quốc hội được quy định như thế nào? Ủy ban thường vụ Quốc hội được tổ chức như thế nào?Ủy ban thường vụ Quốc hội có nhiệm vụ, quyền hạn gì?
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 94