Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Điện lực Phú Lộc phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương cung cấp điện ổn định và an toàn trên địa bàn xã Lộc Thủy
Ngày cập nhật 01/06/2022

          Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế (PCTTH), Điện lực Phú Lộc thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương để thực hiện thay thế, sửa chữa lưới điện để bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định cho khách hàng trên bàn quản lý của Đơn vị.

          Trong năm 2022, Điện lực Phú Lộc đã đưa ra các mục thay thế các vị trí trung tâm thế giới dây đi Lộc Thủy 8 vào công ty Sửa chữa lớn (SCL) thuộc xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc. Nhận tầm quan trọng, sự cần thiết ngay khi có đầy đủ vật tư, Đơn vị thi công đã triển khai làm móng, dựng cột, san chuyển dây, phối hợp với HTX Lộc Thủy chuyển dây sau khi thay thế biến áp Lộc Thủy 8.

          Đồng thời, Điện lực Phú Lộc đã thực hiện thay thế 2 máy biến áp dụng điều hành lâu dài Lộc Thủy 4 và Lộc Thủy 5 với dung lượng 160kVA đảm bảo cung cấp điện liên tục cho người dân thôn Thủy Cam và thôn Thủy Yên Thượng thuộc xã Lộc Thủy.

 

Đơn vị hình ảnh thực hiện công việc tại xã Lộc Thủy

          Bên cạnh đó, Điện lực Phú Lộc cũng thực hiện tốt công việc quản lý kỹ thuật vận hành, ngăn sự cố. Tăng cường kiểm tra định kỳ phát hiện các khuyết tật trên lưới điện, phát hành lang cao hạ áp, bảo đảm lưới điện không xảy ra sự cố thoáng qua hoặc vĩnh viễn.

          Vì vậy, Điện lực Phú Lộc quyết tâm bảo đảm điện an toàn, ổn định và liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống, sinh hoạt thiết bị của Nhân dân, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh doanh trên địa bàn và các đặc khu xã, bảo đảm điện ổn định có chất lượng để phát triển sau COVID-19 đại dịch.

 

Hình ảnh các ứng dụng biến áp sau khi thi công hoàn thiện tại xã Lộc Thủy

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 18