C:\Fportal\PhuLoc\locthuy.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Quyết định Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ của UBND xã Lộc Thủy năm 2021
Ngày cập nhật 15/04/2021

          Ngày 14 tháng 01 năm 2021 UBND xã Lộc Thủy ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ của UBND xã Lộc Thủy năm 2021.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 97