Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông báo về việc niêm yết Danh sách cử tri xã Lộc Thủy
Ngày cập nhật 15/04/2021

          Căn cứ Luật bầu cử Đại biểu Quốc Hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015; Ủy ban Nhân dân xã Lộc Thủy, tiến hành niêm yết danh sách cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 08 địa điểm sau:

 

 

 

 

          1. Điểm niêm yết danh sách cử tri toàn xã tại trụ sở UBND xã Lộc Thủy.

          2. Điểm niêm yết danh sách cử tri khu vực bỏ phiếu số 1, thôn Phước Hưng, tại Nhà văn hóa thôn Phước Hưng.

          3. Điểm niêm yết danh sách cử tri khu vực bỏ phiếu số 2,  thôn Phú Cường Xuyên, tại nhà Ông Ngô Sách, thôn Phú Cường Xuyên.

          4. Điểm niêm yết danh sách cử tri khu vực bỏ phiếu số 3, thôn An Bàng, tại Nhà ông Nguyễn Quang Minh, thôn An Bàng.

          5. Điểm niêm yết danh sách cử tri khu vực bỏ phiếu số 4, thôn Thủy Yên Thôn, tại Nhà bà Dung, thôn Thủy Yên Thôn.

          6.  Điểm niêm yết danh sách cử tri khu vực bỏ phiếu số 5, thôn Thủy Yên Hạ, tại Nhà văn hóa thôn Thủy Yên Hạ.

          7. Điểm niêm yết danh sách cử tri khu vực bỏ phiếu số 6, thôn Thủy Yên Thượng, tại Nhà văn hóa thôn Thủy Yên Thượng.

          8. Điểm niêm yết danh sách cử tri khu vực bỏ phiếu số 6, thôn Thủy Cam, tại Nhà văn hóa thôn Thủy Cam.

          Thời gian niêm yết bắt đầu từ ngày 13/4/2021 đến ngày 22/5/2021.

          Nhằm đảm bảo việc cập nhật các thông tin cử tri đầy đủ và chính xác, Uỷ  ban nhân dân xã Lộc Thủy thông báo đến toàn thể cử tri, đến các địa điểm trên để đối chiếu, rà soát. Trong quá trình kiểm tra danh sách cử tri, nếu phát hiện sai sót thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết, công dân phản ánh về UBND xã (qua công chức Văn phòng - Thống kê) để xem xét, điều chỉnh.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 92