Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông báo thời gian nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Ngày cập nhật 26/01/2022

          Thực hiện Thông báo số 119/TB-LĐTBXH ngày 14/01/2022 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về “nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động”; Thông báo số 22/TB-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh về việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Thông báo số 305/UBND-VX ngày 21/01/2022 của UBND huyện Phú Lộc về việc Thông báo thời gian nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

          UBND xã Thông báo lịch nghỉ lễ Tết Âm lịch Nhâm Dần 2022 và Quốc khánh ngày 02 tháng 9 năm 2022 như sau:

 

 

          1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) được bố trí nghỉ như sau:

          a) Nghỉ tết Âm lịch năm 2022: Nghỉ từ thứ Hai ngày 31/01/2022 đến hết ngày thứ Sáu ngày 04 tháng 02 năm 2022 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết ngày 04 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

           b) Nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022: Nghỉ ngày Quốc khánh từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 02/9/2022.

          c) Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trên lưu ý thực hiện: bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân.

          d) Các dịp nghỉ hằng tuần, nghỉ lễ, Tết khác thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

          2. Đối với người lao động không thuộc đối tượng quy đinh tại khoản 1 của Thông báo này, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ tết Âm lịch Nhâm Dần 2022 và Quốc khánh năm 2022 như sau:

          a) Thời gian nghỉ tết Âm lịch là: Lựa chọn 01 ngày cuối năm Tân Sửu và 04 ngày đầu năm Nhâm Dần hoặc 02 ngày cuối năm Tân Sửu và 03 ngày đầu năm Nhâm Dần.

          b) Thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 02/9: Từ ngày 02 tháng 9 năm 2022 dương lịch và lựa chọn 01 ngày liền trước hoặc sau ngày 02 tháng 9.

          c) Thông báo phương án nghỉ tết Âm lịch Nhâm Dần 2022 và Quốc khánh cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 10 ngày.

          d) Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

          đ) Khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Âm lịch cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 95