Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tháng 8/2021
Ngày cập nhật 17/09/2021

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã Lộc Thủy tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại Bộ phận TN&TKQ trong thời gian từ: ngày 25/7/2021 đến ngày 25/8/2021 như sau:

I.Tình hình tiếp nhận, giải quyết:

TT

Lĩnh vực

Số hồ sơ giải quyết  có ghi giấy hẹn

Ghi chú

Hồ sơ chưa giải quyết (trước kỳ báo cáo)

Hồ sơ nhận (trong kỳ báo cáo)

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng

số

Tiếp nhận ngày thứ 7

Trước hẹn

Đúng hẹn

Trễ hẹn

Đúng hẹn

Đã trễ hẹn

I

Một cửa 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

1

Tư pháp – Hộ tịch

 

18

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Xác nhận TTHN

 

08

 

 

08

 

 

 

 

1.2

Chứng thực hợp đồng giao dịch

 

08

 

 

08

 

 

 

 

1.3

Chứng thực văn bản thỏa thuận

 

0

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Đăng ký lại khai sinh

 

02

 

 

02

 

 

 

 

2

Bảo trợ XH

 

0

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Xác định mức độ khuyết tật

 

0

 

 

 

 

 

 

 

3

Địa chính - XD

 

0

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Hòa giải tranh chấp đất đai

 

0

 

 

 

 

 

 

 
II

Liên thông

 

23

 

 

 

 

 

 

 

1

Địa chính -XD

 

13

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Cấp đổi GCNQSDĐ

 

02

 

 

 

 

02

 

 

1.2

Cấp mới GCNQSDĐ

 

08

 

 

 

 

08

 

 

1.3

Cấp lại GCNQSDĐ

 

03

 

 

 

 

03

 

 

1.4

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp

 

0

 

 

 

 

 

 

 


2

LĐTB&XH

 

10

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng

 

07

 

 

03

02

02

 

 

2.2

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng BTXH

 

03

 

 

 

 

03

 

 

 

Tổng số:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Lĩnh vực

Số hồ sơ giải quyết trong ngày

Ghi chú

Tổng số

Giải quyết trong ngày thứ 7(Nếu có)

Đúng hẹn

Trễ hẹn

1

Đăng ký khai sinh

06

 

06

 

 

2

Đăng ký khai tử

03

 

03

 

 

3

Đăng ký kết hôn

0

 

0

 

 

4

Chứng thực chữ ký

0

 

0

 

 

6

Chứng thực bản sao

20

 

20

 

 

 

Tổng số:

29

 

29

 

 

* Chi tiết hồ sơ đã giải quyết trễ hẹn và giải pháp khắc phục:

TT

Lĩnh vực/hồ sơ/thời gian nhận

Nguyên nhân

Giải pháp khắc phục

Ghi chú

I. Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội (cấp huyện)

1

Hồ sơ của ông bà: Phạm Thị Cháu (000.57.33.H57-210802-1732) nhận ngày 02/8/2021, hẹn trả ngày 09/8/2021. Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

Đã trả kết quả cho người dân nhưng bước trả kết quả trên phần mềm trễ hạn.

 

Đã trả kết quả trên phần mềm

 

2

Hồ sơ của ông bà: Nguyễn Thân (000.57.33.H57-210802-1730) nhận ngày 02/8/2021, hẹn trả ngày 09/8/2021. Thủ tục Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

Đã trả kết quả cho người dân nhưng bước trả kết quả trên phần mềm trễ hạn.

 

Đã trả kết quả trên phần mềm

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 21