Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kết quả Khảo sát mức độ hài lòng Quý III năm 2021
Ngày cập nhật 17/09/2021

Thực hiện Công văn số 1151a/PNV-CCHC ngày 29/12/2017 của Phòng Nội vụ huyện Phú Lộc về việc hướng dẫn triển khai khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính UBND xã Lộc Thủy tiến hành tổ chức khảo sát, mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận TN&TKQ hiện đại, từ ngày 08/6/2021 đến 07/9/2021 như sau:

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả: 214 hồ sơ;

- Tổng số phiếu khảo sát thăm dò: Phát ra 214 Thu vào 175 phiếu;

 

II. KẾT QUẢ KHẢO SÁT

TIÊU CHÍ

                   Đánh giá (*)

A

B

C

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

1. Nơi đón tiếp Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại

175

100%

0

0%

0

0%

2. Thái độ hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của ông/bà

175

100%

0

0%

0

0%

Bà: Nguyễn Thị Thanh Hằng;

Lĩnh vực: Tư Pháp

146

100%

0

0%

0

0%

Bà: Trương Thị Kiểu; Lĩnh vực: Lao động thương binh và xã hội

21

100%

0

0%

0

0%

Bà: Hồ Thị Kiều Oanh; Lĩnh vực: Địa chính – Xây dựng

4

100%

0

0%

0

0%

Ông: Phan Tâm Thuận; Lĩnh vực: Địa chính – Xây dựng

4

100%

0

0%

0

0%

3. Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

175

100%

0

0%

0

0%

4. Thời gian chờ đợi để đến lượt nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả nhanh hay chậm

175

100%

0

0%

0

0%

5. Hồ sơ thủ tục hành chính:

 

 

 

 

 

 

Tên thủ tục hành chính :

 

 

 

 

 

 

Đăng ký khai sinh

24

100%

0

0%

0

0%

Đăng ký lại khai sinh

04

100%

0

0%

0

0%

Đăng ký khai tử

10

100%

0

0%

0

0%

Đăng ký kết hôn

02

100%

0

0%

0

0%

Chứng thực hợp đồng

24

100%

0

0%

0

0%

Xác nhận tình trạng hôn nhân

18

100%

0

0%

0

0%

Chứng thực chữ ký

5

100%

0

0%

0

0%

Chứng thực bản sao

59

100%

0

0%

0

0%

Cấp đổi GCNQSDĐ

03

100%

0

0%

0

0%

Cấp mới GCNQSDĐ

05

100%

0

0%

0

0%

Giải quyết chế độ mai táng phí

3

100%

0

0%

0

0%

Hồ sơ khuyết tật

01

100%

0

0%

0

0%

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội

14

100%

0

0%

0

0%

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 22