Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III năm 2021
Ngày cập nhật 17/09/2021

     Thực hiện Công văn số 3798/UBND-KSTT ngày 07/9/2021 của UBND huyện Phú Lộc V/v thực hiện báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý III năm 2021, ngày 14/9/2021 UBND xã Lộc Thủy thực hiện Báo cáo số 347/BC-UBND để thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 24