Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Về tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tháng 10/2021
Ngày cập nhật 08/11/2021

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã Lộc Thủy tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại Bộ phận TN&TKQ trong thời gian từ: ngày 27/9/2021 đến ngày 25/10/2021 như sau:

 

 

I.Tình hình tiếp nhận, giải quyết:

 

TT

Lĩnh vực

Số hồ sơ giải quyết  có ghi giấy hẹn

Ghi chú

Hồ sơ chưa giải quyết (trước kỳ báo cáo)

Hồ sơ nhận (trong kỳ báo cáo)

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng

số

Tiếp nhận ngày thứ 7

Trước hẹn

Đúng hẹn

Trễ hẹn

Đúng hẹn

Đã trễ hẹn

I

Một cửa 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

1

Tư pháp – Hộ tịch

 

18

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Xác nhận TTHN

 

06

 

01

03

02

 

 

 

1.2

Chứng thực hợp đồng giao dịch

 

10

 

08

 

02

 

 

 

1.3

Chứng thực văn bản thỏa thuận

 

01

 

01

 

 

 

 

 

1.4

Đăng ký lại khai sinh

 

01

 

01

 

 

 

 

 

2

Bảo trợ XH

 

0

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Xác định mức độ khuyết tật

 

0

 

 

 

 

 

 

 

3

Địa chính - XD

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Hòa giải tranh chấp đất đai

 

04

 

 

 

 

04

 

 

4

Thi đua - khen thưởng

 

01

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

 

01

 

01

 

 

 

 

 
II

Liên thông

 

29

 

 

 

 

 

 

 

1

Địa chính -XD

 

08

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Cấp đổi GCNQSDĐ

 

02

 

 

01

 

01

 

 

1.2

Cấp mới GCNQSDĐ

 

06

 

 

 

 

06

 

 

1.3

Cấp lại GCNQSDĐ

 

0

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp

 

0

 

 

 

 

 

 

 


2

LĐTB&XH

 

18

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng

 

14

 

07

 

 

07

 

 

2.2

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng BTXH

 

03

 

03

 

 

 

 

 

2.3

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

 

01

 

 

 

 

01

 

 

3

Việc làm

 

03

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

 

03

 

 

 

 

02

01

 

 

Tổng số:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Lĩnh vực

Số hồ sơ giải quyết trong ngày

Ghi chú

Tổng số

Giải quyết trong ngày thứ 7(Nếu có)

Đúng hẹn

Trễ hẹn

1

Đăng ký khai sinh

07

 

07

 

 

2

Đăng ký khai tử

05

 

05

 

 

3

Đăng ký kết hôn

02

 

02

 

 

4

Chứng thực chữ ký

01

 

01

 

 

6

Chứng thực bản sao

20

 

20

 

 

 

Tổng số:

35

 

35

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 23