Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Về tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tháng 12/2021
Ngày cập nhật 24/01/2022

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã Lộc Thủy tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại Bộ phận TN&TKQ trong thời gian từ: ngày 25/11/2021 đến ngày 25/12/2021 như sau:

 

I.Tình hình tiếp nhận, giải quyết:

 

TT

Lĩnh vực

Số hồ sơ giải quyết  có ghi giấy hẹn

Ghi chú

Hồ sơ chưa giải quyết (trước kỳ báo cáo)

Hồ sơ nhận (trong kỳ báo cáo)

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng

số

Tiếp nhận ngày thứ 7

Trước hẹn

Đúng hẹn

Trễ hẹn

Đúng hẹn

Đã trễ hẹn

I

Một cửa 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

1

Tư pháp – Hộ tịch

 

28

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Xác nhận TTHN

 

13

 

 

13

 

 

 

 

1.2

Chứng thực hợp đồng giao dịch

 

12

 

11

 

01

 

 

 

1.3

Chứng thực văn bản thỏa thuận

 

02

 

01

01

 

 

 

 

1.4

Đăng ký lại khai sinh

 

0

 

 

 

 

 

 

 

2

Bảo trợ XH

 

0

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Xác định mức độ khuyết tật

 

0

 

 

 

 

 

 

 

3

Địa chính - XD

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Hòa giải tranh chấp đất đai

 

0

 

 

 

 

 

 

 

4

Thi đua - Khen thưởng

 

02

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

 

02

 

02

 

 

 

 

 
II

Liên thông

 

51

 

 

 

 

 

 

 

1

Địa chính -XD

 

21

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Cấp đổi GCNQSDĐ

 

03

 

01

 

 

02

 

 

1.2

Cấp mới GCNQSDĐ

 

15

 

 

 

 

15

 

 

1.3

Cấp lại GCNQSDĐ

 

0

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp

 

03

 

01

 

 

02

 

 


2

LĐTB&XH

 

27

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng

 

21

 

09

 

 

12

 

 

2.2

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng BTXH

 

05

 

05

 

 

 

 

 

2.3

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

 

01

 

 

 

 

01

 

 

3

Việc làm

 

03

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID

 

03

 

02

 

 

01

 

 

 

Tổng số:

 

81

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Lĩnh vực

Số hồ sơ giải quyết trong ngày

Ghi chú

Tổng số

Giải quyết trong ngày thứ 7(Nếu có)

Đúng hẹn

Trễ hẹn

1

Đăng ký khai sinh

12

 

12

 

 

2

Đăng ký khai tử

02

 

02

 

 

3

Đăng ký kết hôn

03

 

03

 

 

4

Chứng thực chữ ký

04

 

04

 

 

6

Chứng thực bản sao

49

 

49

 

 

 

Tổng số:

70

 

70

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 23