Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Báo cáo Thực hiện khảo sát, mức độ hài lòng cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận TN&TKQ năm 2021
Ngày cập nhật 24/01/2022

Thực hiện Công văn số 1151a/PNV-CCHC ngày 29/12/2017 của Phòng Nội vụ huyện Phú Lộc về việc hướng dẫn triển khai khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính UBND xã Lộc Thủy tiến hành tổ chức khảo sát, mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận TN&TKQ hiện đại, từ ngày 08/12/2020 đến 07/12/2021 như sau:

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả: 1.874 hồ sơ;

- Tổng số phiếu khảo sát thăm dò: Phát ra 1.874 Thu vào 1.541 phiếu;

II. KẾT QUẢ KHẢO SÁT

TIÊU CHÍ

                   Đánh giá (*)

A

B

C

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

1. Nơi đón tiếp
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại

1541

100%

0

0%

0

0%

2. Thái độ hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của ông/ bà

1541

100%

0

0%

0

0%

Bà: Nguyễn Thị Thanh Hằng;
Lĩnh vực: Tư Pháp

1368

100%

0

0%

0

0%

Bà: Trương Thị Kiểu;
Lĩnh vực: Lao động thương binh và xã hội

122

100%

0

0%

0

0%

Bà Hồ Thị Kiều Oanh; Lĩnh vực: Địa chính – Xây dựng

29

100%

0

0%

0

0%

Ông Phan Tâm Thuận; Lĩnh vực: Địa chính – Xây dựng

22

100%

0

0%

0

0%

3. Thời gian xử lý,
hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

1541

100%

0

0%

0

0%

4. Hồ sơ thủ tục hành chính

873

100%

0

0%

0

0%

Đăng ký khai sinh

161

100%

0

0%

0

0%

Đăng ký lại khai sinh

55

100%

0

0%

0

0%

Đăng ký khai tử

76

100%

0

0%

0

0%

Đăng ký kết hôn

55

100%

0

0%

0

0%

Chứng thực hợp đồng

113

100%

0

0%

0

0%

Chứng thực chữ ký

25

100%

0

0%

0

0%

Chứng thực bản sao

712

100%

0

0%

0

0%

Xác nhận tình trạng hôn nhân

127

100%

0

0%

0

0%

Cấp đổi GCNQSDĐ

22

100%

0

0%

0

0%

Cấp mới GCNQSDĐ

31

100%

0

0%

0

0%

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng

111

100%

0

0%

0

0%

Hồ sơ khuyết tật

15

100%

0

0%

0

0%

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng

27

100%

0

0%

0

0%

Hỗ trợ chi phí mai táng

11

100%

0

0%

0

0%

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 31