Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế/UBND cấp huyện và UBND cấp xã
Ngày cập nhật 17/02/2022

         Ngày 14/02/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 447/QĐ-UBND về việcông bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế/UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

 

Phụ lục III

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Ban hành theo Quyết định số: 447 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

 

STT

Tên thủ tục hành chính (Mã số TTHC)

Thời gian giải quyết

Cách thức và địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

1

Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ. 1.002192

03 ngày làm việc. Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 05 ngày làm việc.

Các thức: Nộp trực tiếp tại Trạm y tế tuyến xã nơi trẻ sinh ra

Địa điểm: Trạm y tế tuyến xã nơi trẻ sinh ra

Không quy định

1. Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014;

2. Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ;

3. Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ Y tế;

4. Thông tư số 27/2019/TT-BYT ngày 27/9/2019 của Bộ Y tế;

5. Quyết định số 6106/QĐ-BYT ngày 31/12/2019 của Bộ Y tế.

Trạm y tế tuyến xã

2

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số. 2.001088

 

10 ngày làm việc.

Cách thức: Nộp hồ sơ trực tiếp, hoặc qua đường bưu điện Địa điểm: Trụ sở UBND cấp xã

Không quy định

1. Luật Bình đẳng giới ngày 29/6/2006;

2. Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ;

3. Quyết định số 792/QĐ-BYT ngày 04/3/2019 của Bộ Y tế.

UBND cấp xã

          * Ghi chú:

- Trong quá trình thực hiện, nếu văn bản liên quan của Bộ Tài chính quy định về mức phí và lệ phí đề cập tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

- Về trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ, đối tượng thực hiện, mẫu đơn, tờ khai, kết quả thực hiện và yêu cầu điều kiện của từng TTHC cụ thể đã được công bố tại Quyết định này được thực hiện theo nội dung đã được Bộ Y tế công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 95