Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Cải cách hành chính
          Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ “quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân”; Uỷ ban nhân dân xã...
         Ngày 15/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1437/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn, lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm...
         Căn cứ Kế hoạch số 6022/KH-UBND ngày 29/12/2021 của UBND huyện về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng Chính quyền điện tử, hướng đến Chính...
          Ngày 22/04/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia.           Theo đó, ngày 10 tháng 10 hằng năm được chọn là Ngày Chuyển đổi số...
        Đó là kết quả vừa được công bố vào sáng nay (25/5) tại tại Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ...
            Nhằm thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sống; người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn...
      Sáng 10/5, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021, do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Việt Nam chủ trì tổ chức. Tăng 9 bậc so với...
          Thực hiện Công văn số 66/KTHT-TH ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phú Lộc về việc thực hiện chế độ báo cáo kết quả hực hiện duy trì áp dụng và cải tiến HTQLCL tại...
         Ngày 27/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1026/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên...
           Ngày 11/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 628/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 95