Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong việc chấp hành nghiêm chỉnh Luật NVQS
Ngày cập nhật 26/10/2020
Ảnh minh họa

       

        Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật này. (Theo Điều 4, Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi, bổ sung năm 2015)

        Các hành vi bị nghiêm cấm:

       1. Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

       2. Chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

       3. Gian dối trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

       4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về nghĩa vụ quân sự.

       (Theo Điều 10, Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi, bổ sung năm 2015)

Độ tuổi gọi nhập ngũ: Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. (Theo Điều 30, Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi, bổ sung năm 2015)

         Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

         Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

         a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

        b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

        c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

        d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

        đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

       e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

       g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

        Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

        a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

        b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

       c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

        d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

       đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

       Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

      Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ. (Theo Điều 41, Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi, bổ sung năm 2015)

        Xử lý vi phạm: Tổ chức, cá nhân có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. (Theo Điều 59, Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi, bổ sung năm 2015)

Bùi Thanh Ngọc Thanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 48