Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 6 tháng đầu năm 2022
Ngày cập nhật 01/06/2022

          Thực hiện Công văn số 66/KTHT-TH ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phú Lộc về việc thực hiện chế độ báo cáo kết quả hực hiện duy trì áp dụng và cải tiến HTQLCL tại UBND các xã, thị trấn theo định kỳ. Uỷ ban nhân dân xã Lộc Thủy báo cáo Tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại UBND xã Lộc Thủy 6 tháng đầu năm năm 2022  (Có file đính kèm)./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 43