Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch Ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong hoạt động của UBND, xây dựng Chính quyền điện tử, hướng đến Chính quyền số trên địa bàn xã Lộc Thủy năm 2022
Ngày cập nhật 06/06/2022

         Căn cứ Kế hoạch số 6022/KH-UBND ngày 29/12/2021 của UBND huyện về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng Chính quyền điện tử, hướng đến Chính quyền số trên địa bàn huyện Phú Lộc năm 2022; UBND xã Lộc Thủy ban hành Kế hoạch 14/KH-UBND ngày 17 tháng 1 năm 2022 về Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của Ủy ban nhân dân, xây dựng Chính quyền điện tử, hướng đến Chính quyền số trên địa bàn xã Lộc Thủy năm 2022 (Có file đính kèm).

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 18