Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo UBND xã 6 tháng cuối năm 2022
Ngày cập nhật 20/06/2022

          Thực hiện Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ “quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân”; Uỷ ban nhân dân xã Lộc Thủy thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã 6 tháng cuối năm 2022 cụ thể như sau:

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 CỦA LÃNH ĐẠO UBND XÃ LỘC THỦY

(Ban hành kèm theo Thông báo số: 239/TB-UBND ngày 20/6/2022)

 

THÁNG TIẾP

NGÀY TIẾP

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

Tháng 1

06/7/2022

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

 

20/7/2022

Đ/c Phan Hùng Phi - PCT UBND xã

Trụ sở UBND xã

 

Tháng 2

4/8/2022

Đ/c Nguyễn Minh Thành  - PCT UBND xã

Trụ sở UBND xã

 

18/8/2022

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

Tháng 3

08/9/2022

Đ/c Phan Hùng Phi - PCT UBND xã

Trụ sở UBND xã

 

22/9/2022

Đ/c Nguyễn Minh Thành  - PCT UBND xã

Trụ sở UBND xã

Tháng 4

06/10/2022

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

 

19/10/2022

Đ/c Phan Hùng Phi - PCT UBND xã

Trụ sở UBND xã

Tháng 5

09/11/2022

Đ/c Nguyễn Minh Thành  - PCT UBND xã

Trụ sở UBND xã

 

23/11/2022

Đ/c Nguyễn Văn Hoàng- Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

Tháng 6

8/12/2022

Đ/c Phan Hùng Phi - PCT UBND xã

Trụ sở UBND xã

 

22/12/2022

Đ/c Nguyễn Minh Thành  - PCT UBND xã

Trụ sở UBND xã

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 19