Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Về tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tháng 01/2022
Ngày cập nhật 16/02/2022

          Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, UBND xã Lộc Thủy tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại Bộ phận TN&TKQ trong thời gian từ: ngày 25/12/2021 đến ngày 25/01/2022 như sau:

 

 

I.Tình hình tiếp nhận, giải quyết:

 

TT

Lĩnh vực

Số hồ sơ giải quyết  có ghi giấy hẹn

Ghi chú

Hồ sơ chưa giải quyết (trước kỳ báo cáo)

Hồ sơ nhận (trong kỳ báo cáo)

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng

số

Tiếp nhận ngày thứ 7

Trước hẹn

Đúng hẹn

Trễ hẹn

Đúng hẹn

Đã trễ hẹn

I

Một cửa 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

1

Tư pháp – Hộ tịch

 

32

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Xác nhận TTHN

 

16

 

 

16

 

 

 

 

1.2

Chứng thực hợp đồng giao dịch

 

15

 

12

02

01

 

 

 

1.3

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế

 

01

 

01

 

 

 

 

 

1.4

Đăng ký lại khai sinh

 

0

 

 

 

 

 

 

 

2

Bảo trợ XH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Xác định mức độ khuyết tật

 

0

 

 

 

 

 

 

 

3

Địa chính - XD

 

02

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Hòa giải tranh chấp đất đai

 

02

 

01

 

 

01

 

 
II

Liên thông

 

37

 

 

 

 

 

 

 

1

Địa chính -XD

 

21

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Cấp đổi GCNQSDĐ

 

03

 

 

03

 

 

 

 

1.2

Cấp mới GCNQSDĐ

 

19

 

01

18

 

 

 

 

1.2

Cấp lại GCNQSDĐ

 

0

 

 

 

 

 

 

 


2

LĐTB&XH

 

16

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng

 

0

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng BTXH

 

16

 

10

 

02

04

 

 

 

Tổng số:

 

71

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Lĩnh vực

Số hồ sơ giải quyết trong ngày

Ghi chú

Tổng số

Giải quyết trong ngày thứ 7(Nếu có)

Đúng hẹn

Trễ hẹn

1

Đăng ký khai sinh

17

 

17

 

 

2

Đăng ký khai tử

05

 

05

 

 

3

Đăng ký kết hôn

10

 

10

 

 

4

Chứng thực chữ ký

01

 

01

 

 

6

Chứng thực bản sao

60

 

60

 

 

7

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

0

 

0

 

 

 

Tổng số:

93

 

93

 

 

* Chi tiết hồ sơ đã giải quyết trễ hẹn và giải pháp khắc phục:

TT

Lĩnh vực/hồ sơ/thời gian nhận

Nguyên nhân

Giải pháp khắc phục

Ghi chú

I. Lĩnh vực: Chứng thực

1

Hồ sơ của ông bà: Nguyễn Văn Danh (000.57.33.H57-220105-1393) nhận ngày 05/01/2022, hẹn trả ngày 07/01/2022. Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Do quá trình xác minh kéo dài nhưng công chức không thực hiện gia hạn trên phần mềm

 

Đã trả hồ sơ

 

I. Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội (cấp huyện)

1

Hồ sơ của ông bà: Đỗ Thị Gái (000.57.33.H57-211229-0812) nhận ngày 29/12/2021, hẹn trả ngày 06/01/2022. Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

Đã kiểm tra, phêt duyệt và liên thông hồ sơ trước hạn vào ngày 29/12/2021. Bước tiếp nhận hồ sơ tại huyện trễ hạn.

 

Đã trả hồ sơ

 

2

Hồ sơ của ông bà: Hà Văn Cường (000.57.33.H57-211229-0812) nhận ngày 29/12/2021, hẹn trả ngày 06/01/2022. Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

Đã kiểm tra, phêt duyệt và liên thông hồ sơ trước hạn vào ngày 29/12/2021. Bước tiếp nhận hồ sơ tại huyện trễ hạn.

 

Đã trả hồ sơ

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 29